Deze module gaat over belastende gevoelens van schuld en schaamte bij patiënten met longkanker. Veel verpleegkundigen merken dat patiënten en naasten hier last van hebben, bovenop de last van de ziekte zelf. Het gesprek hierover aangaan is echter lang niet altijd even makkelijk. Daarom heeft Longkanker Nederland in samenwerking met ICISZ deze lesmodule ontwikkeld over het bespreekbaar maken van dit onderwerp.
Tip
Tip: Je kunt deze module gezamenlijk doen of individueel. Als je deze module samen met anderen doet draagt het bij aan het uitwisselen van ideeën over dit onderwerp, en kun je ook met je collega’s bespreken hoe jullie hiermee om willen gaan.
Log in
Klik hier om in te loggen, nog geen login account? Klik dan hier om te registreren.